9 ส. สิ่งควรทำเมื่อแฟนเป็นมนุษย์เมนส์(PMS)

9 ส. สิ่งควรทำเมื่อแฟนเป็นมนุษย์เมนส์(PMS)

  • สื่อสาร ด้วยความเข้าใจ
  • เสนอ ความช่วยเหลือต่างๆ
  • สบาย ทำให้สบายเนื้อสบายตัว
  • สะสม อุปกรณ์ที่แก้ปัญหา
  • สลับ แผนการเพราะอารมณ์ปรับเปลี่ยนได้เสมอ
  • สั่งสอน ตัวเองให้มีความรู้ความเข้าใจภาวะ PMS
  • สงบ ปากสงบคำเพราะแม้คำพูดเดิมอาจจะไปกระทบจิตใจ
  • เสงี่ยม เจียมตัวอดทน ให้ผ่านช่วงนี้ไปได้
  • ส่งต่อ พบแพทย์เพื่อทำการรักษา

#มนุษย์เมนส์ #pms

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.