ปวดประจำเดือน, Uncategorized

การรักษาโรคที่ต้องเลือก ว่าจะมีลูกหรือไม่

การรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หลายครั้งต้องตัดสินใจ ว่าจะเอาลูกหรือไม่ … ทุกครั้ง จะให้เวลาตัดสินใจ 1-2 สัปดาห์ แล้วค่อยกลับมาวางแผนการรักษาต่อไป #เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ #มีบุตรยาก

Read more