การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 480 “เดือนแห่งภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เพราะผู้หญิงกว่า 200 ล้านคนเป็นโรคนี้”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.