การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 132 “เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หนูจะเป็นมะเร็งไหมคะคุณหมอ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.