Travel

“โทได ได้ไปแล้ว” ตอนที่ 2 “C ของเราไม่เท่ากัน”

“โทได ได้ไปแล้ว” ตอนที่ 2 “C ของเราไม่เท่ากัน” ได้คุยเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเรื่องวิจัย ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการทำวิจัยคืออะไร Prof บอกสิ่งสำคัญที่สุดคือ Collaboration ที่เค้าทำได้เยอะ เพราะเค้ามีเครือข่ายที่ดี แข็งแรง หลากหลาย ทำให้สามารถทำงานออกมาได้มาก เลยถามต่อว่า มี KPI ไหมว่าต้องมีงานวิจัยตีพิมพ์เท่าไหร่ต่อปี Prof บอก ไม่มีหรอก งานวิจัยเราต่อดีพอ พร้อมพอ ถึงจะส่งตีพิมพ์ ไม่เหมือนบางประเทศ(ไม่ขอเอ่ยนาม) ที่ต้องการจำนวนเยอะๆ อันนั้นเค้าเรียก Competition #Abhaibhubejhr #ได้ร่วมงานกันต่อ #โรงพยาบาลคิดนอกกรอบ

Read more