บทความ, มีบุตรยาก

โรคอ้วนกับโอกาสการตั้งครรภ์

น้ำหนักตัวที่ไม่เหมาะสม ทำให้โอกาสการตั้งครรภ์เองลดลง … หาก BMI มากกว่า 29 โอกาสการตั้งครรภ์จะลดลงเป็นเส้นตรง ดังนั้น หากอยากท้อง ต้องน้ำหนักปกติ … หมายเหตุ ไม่สามารถแปลผลได้ว่า การเป็นโรคอ้วน ไม่ใช่การคุมกำเนิด #ส่งเสริมการเกิดคุณภาพ

Read more