อยากรู้ ได้เรียน ได้เลี้ยง

อยากรู้ ได้เรียน ได้เลี้ยง

นั่งคิด concept รร.พ่อแม่(อีกครั้ง)

ก่อนหน้านี้ที่ทำมา work หรือไม่อย่างไร(เป็นความรับผิดชอบของกอง)

โครงการ โรงเรียนพ่อแม่ มหัศจรรย์ 2500 วัน ก้าวย่างเพื่อสร้างลูก

เป้าหมายเดียวกันหมด คือ ให้มีเด็กที่ดี มีคุณภาพ มีความสุข

อย่างไรก็ดี ถ้าดูจากผลลัพธ์ในปัจจุบัน

ยังมีสิ่งที่ให้พัฒนาอีกเยอะ

จะมีประชุมกับทีมสัปดาห์หน้า เกี่ยวกับเรื่องนี้

คงต้องมาระดมสมอง ประลองกำลัง

ทำสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จริง

#ส่งเสริมการเกิดคุณภาพ

#โรงเรียนพ่อแม่

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.