กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน

“กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน”

ทำได้ครบ จะดีมาก สำหรับพัฒนาการของเด็ก

ทำอย่างไรถึงจะทำได้ครบ

สร้างความตระหนักรู้ กับพ่อแม่ คนเลี้ยง โรงเรียน ชุมชน

สร้างกลไก ให้เค้าทำได้ อาหารให้เข้าถึงได้ เวลาในการเลี้ยงดู เครื่องมือที่เล่น ที่เล่าให้เด็กฟัง

โรงเรียนพ่อแม่ สำคัญมาก

เราเรียนมาเพื่อสอบ เพื่อประกอบอาชีพ

แต่ไม่ได้เรียนมาเพื่อเลี้ยงลูก

ดังนั้น ควรมีการสอนการเรียนเรื่องนี้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมากขึ้น

#โรงเรียนพ่อแม่

#ส่งเสริมการเกิดคุณภาพ

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.