บทความ

อยากรู้ ได้เรียน ได้เลี้ยง

อยากรู้ ได้เรียน ได้เลี้ยง … นั่งคิด concept รร.พ่อแม่(อีกครั้ง) ก่อนหน้านี้ที่ทำมา work หรือไม่อย่างไร(เป็นความรับผิดชอบของกอง) โครงการ โรงเรียนพ่อแม่ มหัศจรรย์ 2500 วัน ก้าวย่างเพื่อสร้างลูก เป้าหมายเดียวกันหมด คือ ให้มีเด็กที่ดี มีคุณภาพ มีความสุข … อย่างไรก็ดี ถ้าดูจากผลลัพธ์ในปัจจุบัน ยังมีสิ่งที่ให้พัฒนาอีกเยอะ … จะมีประชุมกับทีมสัปดาห์หน้า เกี่ยวกับเรื่องนี้ คงต้องมาระดมสมอง ประลองกำลัง ทำสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จริง #ส่งเสริมการเกิดคุณภาพ #โรงเรียนพ่อแม่

Read more
บทความ

กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน

“กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ทำได้ครบ จะดีมาก สำหรับพัฒนาการของเด็ก ทำอย่างไรถึงจะทำได้ครบ … สร้างความตระหนักรู้ กับพ่อแม่ คนเลี้ยง โรงเรียน ชุมชน สร้างกลไก ให้เค้าทำได้ อาหารให้เข้าถึงได้ เวลาในการเลี้ยงดู เครื่องมือที่เล่น ที่เล่าให้เด็กฟัง … โรงเรียนพ่อแม่ สำคัญมาก เราเรียนมาเพื่อสอบ เพื่อประกอบอาชีพ แต่ไม่ได้เรียนมาเพื่อเลี้ยงลูก ดังนั้น ควรมีการสอนการเรียนเรื่องนี้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมากขึ้น #โรงเรียนพ่อแม่ #ส่งเสริมการเกิดคุณภาพ

Read more