อ่านให้เร็ว และได้คุณภาพ

อ่านให้เร็ว และได้คุณภาพ

ช่วงนี้มีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ สิ่งที่ต้องทำคือ clear ของเก่าให้หมด เพื่อที่จะได้ซื้อใหม่

ได้นั่งฟังและอ่านวิธีอ่านให้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพ เลยอยากมาแชร์ครับ

หมายเหตุ การอ่านเหมือนเป็นการขี่จักรยาก บางที่เราขี่เพื่อชมนกชมไม้ ก็ขี่ช้าๆ แต่บางครั้งเราขี่เพื่อไปถึงที่หมายเราก็ต้องขี่เร็วและหาทางลัด

คงขึ้นกับเป้าหมายว่าอ่านเพื่ออะไร

1. อ่านเล่มนั้นทำไม อันนี้น่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องของ mindset ถ้าเราอ่านอะไรที่ไม่ชอบ ก็จะไม่มีความสุข และอ่านได้ช้า

2. อย่าอ่านให้มีเสียงในหัว

3. ใช้นิ้วลาก guide เวลาอ่าน

4. อ่านสารบัญ เพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาทั้งเล่มก่อน

5. เล่นอ่านให้อยู่ในท่าที่เหมาะสม ไม่ควรนอนอ่าน

6. จัด schedule ให้แก่เวลาอ่านหนังสือ

7. อ่านหนังสือช่วงที่เป็นเศษเวลา เช่น เวลารอรถ เวลารอเคส เวลารพคน

8. ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่ม ถ้าเนื้อหาซ้ำๆกัน

9. เลิกอ่านเล่มที่เราคิดว่าไม่ใช่(เพราะอ่านไปจะกล้ำกลืนฝืนทน)

10. อ่านแล้วเอาไปสอนคนอื่นต่อ

11. อ่านแล้วนำไปปฏิบัติ

12. วางสายตาตรงกลางของบรรทัด จะได้ไม่ต้องขยับสายตามาก

13. อ่านว่าใครเป็นผู้เขียน จะได้เข้าใจบริบทของคนเขียน

14. อ่านหนังสือหลายๆเล่มเวลาเดียวกันได้ แต่ความยากง่ายอาจจะแต่กต่างกัน

15. ก่อนอ่านให้มีพลังในการอ่าน และ focus โดยอาจจะทำสมาธิก่อนอ่าน

16. อ่านจบแล้ว เขียน summary

17. ก่อนอ่านให้เขียน 3 คำถามเพื่อให้สมองรับรู้ว่าจะต้องจำอะไรบ้าง ได้แก่ อ่านเล่มนี้ทำไม อยากได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ หลังอ่านจบเราอยาก จะเป็นคนแบบไหน

หมายเหตุ อ่าน note ข้อสอง ของตัวเองไม่เข้าใจครับ 555

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.