การรักษาโรคที่ต้องเลือก ว่าจะมีลูกหรือไม่

การรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

หลายครั้งต้องตัดสินใจ

ว่าจะเอาลูกหรือไม่

ทุกครั้ง จะให้เวลาตัดสินใจ 1-2 สัปดาห์

แล้วค่อยกลับมาวางแผนการรักษาต่อไป

#เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

#มีบุตรยาก

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.