การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 1193 “มาฝากท้อง แต่อัลตราซาวน์ไม่เจอเด็ก เป็นจากอะไรบ้าง”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.