การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 1061 “ชวนคุยมองไปข้างหน้าอีก 20 ปี เด็กจะเกิดน้อยมาก”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.