การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 1057 “เป็น chocolate cyst หนูจะถูกตัดปีกมดลูกไหมคะ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.