การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 990 “ฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ดีไหม”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.