การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 942 ”สรุปประเด็น HIFU กับการรักษาเนื้องงอกที่มดลูก”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.