การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 941 “ชวนคุยเรื่อง generation gap ระหว่าบหมอกับคนไข้”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.