การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 864 “เป็นซีสต์ จะรักษาโรค หรือจะเอาลูกก่อนดี”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.