การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 820 “คุมกำเนิด ทำแท้ง ชวนปั๊มลูก สรุปว่ารัฐจะทำเรื่องอะไรกันแน่”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.