การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 817 “มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ ฉีดเชื้อก่อน หรือทำเด็กหลอดแก้วดีกว่ากัน”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.