การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 749 “ฉีดยาคุมจนอายุเท่าไหร่ถึงจะหยุดดี”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.