การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 722 “ไทรอยด์ยังไม่ดี อย่าเพิ่งมีลูก”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.