การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 705 “จะแก้หมัน หรือทำเด็กหลอดแล้วเลยดี”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.