การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 699 “ท่อนำไข่ตัน ควรจะผ่าตัดหรือไม่”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.