การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 697 “สรุปว่าเป็น Chocolate cyst ผ่าหรือไม่ผ่า”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.