การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 688 “อัลตราซาวน์ไม่เจอซีสต์จะหยุดฉีดยาดีไหม”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.