การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 679 “ความเสี่ยงจากการให้ยาระงับความรู้สึก เวลาผ่าตัดคลอด”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.