การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 637 “ชวนคุย ถ้าค่ารักษาภาวะมีบุตรยากถูกลง จะเข้ารับการรักษาหรือไม่”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.