การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 630 “ใส่ห่วงคุมกำเนิดเจ็บไหมคะหมอ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.