การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 628 “เคยตัดปีกมดลูกไปแล้ว จะคลอดธรรมชาติได้ไหม”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.