การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 569 “น้ำนมไหล ไม่มีเมนส์ เห็นไม่ชัด คือโรคอะไร”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.