การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 549 “HIFU รักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก โดยไม่ต้องผ่าตัด”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.