การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 416 “ตัดเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก โดยผ่านทางช่องคลอด”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.