การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 405 “เพราะทุกการผ่าตัดมีความเสี่ยง โปรดหลีกเลี่ยงถ้าไม่จำเป็น”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.