การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 404 “เคยผ่าปีกมดลูกมา ต้องผ่าคลอดไหมคะคุณหมอ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.