การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 379 “ไม่ควรผ่าไฟแดง เพราะจะเพิ่มโอกาสการเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ครับ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.