การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 369 “ฉีดยาคุมแล้วเมนส์ไม่มา จะมีปัญหาอะไรไหม”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.