การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 365 “5 ข้อที่ได้เรียนรู้ จากการทำครบหนึ่งปี”

– ความสำเร็จไม่มีลิฟท์ ต้องทำไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ
– การทำเพื่อคนอื่น และกำลังใจจากคนอื่น เป็นแรงขับเคลื่อนชั้นยอด เวลาหมดแรง
– การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้วมาเล่าให้คนอื่นฟัง เป็นเรื่องสนุก(ประหนึ่งเม้ามอย)
– การเตรียมตัว(พลัง อารมณ์ และความรู้) ที่ดี จะทำให้ผลงานออกมาดี
– Just do it and Impossible is nothing

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.