การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 362 “ท้องแรกเป็นท้องนอกมดลูก ท้องนี้เสี่ยงไหมคะหมอ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.