การแพทย์แปดนาที ครั้งที 343 “ตรวจภายในสงสัยว่ามีพังผืด ต้องผ่าไหมคะคุณหมอ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.