การแพทย์แปดนาที ครั้งที 342 “แท้งแล้วต้องขูดมดลูก จากนั้นเมนส์หนูไม่มาอีกเลยคะหมอ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.