การแพทย์แปดนาที ครั้งที 336 “ก้อนที่มดลูก 2 ซม.ต้องผ่าไหมคะคุณหมอ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.