การแพทย์แปดนาที ครั้งที 327 “ใช้ AI ตามหาเด็กหาย การแพทย์ทางไกลวินิฉัยโรค กล้องวงจรปิดคัดกรองคนป่วย วันนี้ไปได้อะไรมาเยอะเลย”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.