การแพทย์แปดนาที ครั้งที 315 “หนูคลำก้อนที่ท้องน้อยได้ เป็นโรคอะไรได้บ้างคะหมอ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.