การแพทย์แปดนาที ครั้งที 303 “การขอผ่าตัดคลอดทำได้หรือไม่ ตามข้อมูลทางการแพทย์ ภาคหนึ่ง ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.