การแพทย์แปดนาที ครั้งที 264 “ฉีดยาคุมแล้วเมนส์มาทุกวัน ทำยังไงดีคะคุณหมอ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.