การแพทย์แปดนาที ครั้งที 261 “ปีนี้จะสี่สิบ เมนส์ไม่มาสิบปีแล้ว จะมีปัญหาไหมคะคุณหมอ ภาคหนึ่ง”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.