การแพทย์แปดนาที ครั้งที 244 “โรคแพ้ภูมิตัวเอง ภัยเงียบที่คนท้องไม่รู้ Antiphospholipid syndrome”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.