การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 236 “ท้องวัยรุ่น เป็นปัญหา หรือเรื่องปกติ รวมถึงสาระสำคัญของพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.