การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 235 “เป็นความดันสูงแล้วท้อง มีเกิดอะไรตามมา”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.